Kostprijs

Hier proberen we een woordje uitleg te geven over wat scouting in Oostkamp nu kost.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt momenteel €38 per jaar per persoon. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de verzekering van uw kind. Met de rest bekostigen we het drukken van ons 2-maandelijks tijdschrift “ ‘t Prutske ” en kopen we nieuw materiaal aan voor de eenheid.
In ons tijdschrift vermelden we alle info over de activiteiten, bivakken, kampen, onze jaarlijkse eenheidsuitstap, fotoavond en zoveel meer.

Wekelijkse activiteiten

De wekelijks 0,75 euro is afgeschaft en zit nu mee in de prijs van het lidgeld. Je hoeft dus vanaf heden niet meer geld mee te geven met je zoon of dochter, alles is al inbegrepen. Wel zullen wij soms eens een speciale activiteit organiseren, zoals zwemmen, schaatsen, koken, … Hier zal er dan wel nog een klein bedrag voor worden gevraagd.

Bivakken en kampen

De kostprijs hiervan is sterk afhankelijk van de terreinen en gebouwen waar we verblijven.
Wij proberen natuurlijk op locaties te verblijven die voldoen aan alle eisen die de gasten nodig hebben. Een kamp kost €90 voor de bevers (zij gaan 5 dagen mee) en voor de Welpen, Jong Verkenners/Gidsen, Oud Verkenners/Gidsen en Seniors €145. Ook geven wij vanaf het 2de kind per gezin €5 korting, het 3de kind €10, en ga zo maar door.

Belastingsvermindering en tussenkomst mutualiteiten

Wij proberen u hier zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden om de kampen een stukje goedkoper te maken.
Zowel de overheid als de mutualiteiten hebben formules die bijdragen in de kosten voor jeugdkampen. Er zijn 2 belangrijke categoriën:
– fiscale aftrekbaarheid
– tussenkomst mutualiteiten

Fiscale Aftrekbaarheid
Sinds september 2005 is opvang in jeugdwerkinitiatieven, zoals de scouts, fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.
Concreet betekent dit dat de uitgaven die ouders vorig jaar deden voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar door de scouts, in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Deze kosten kunnen dus vermeld worden op de belastingsbrief van het volgende jaar. Voorwaarde is wel dat die opvang doorgaat in de vakantieperiodes, dus bij ons kan enkel de kostprijs van de kampen en het bivak voor bevers en welpen in aanmerking komen.

Hoeveel is aftrekbaar en voor wie?
De kosten zijn 100% in vermindering te brengen van de belastbare basis waarop jullie belastingen moeten bepalen. Let wel, voor deze aftrekbaarheid gelden 2 belangrijke regels:
– De fiscale aftrekbaarheid is slechts voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het kamp doorgaat. (Indien uw kind jarig is tijdens het kamp, dan kunnen enkel die dagen van het kamp in aftrek worden gebracht waarop het kind nog geen 12 jaar is.)
– Er is een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag en per kind vastgelegd.

Bijvoorbeeld:
Een welpje van 10 jaar ging mee van 10 tot 20 augustus op kamp. De kostprijs voor dit kamp bedroeg €145. In totaal ging dat welpje dus 10 dagen op kamp.
Hierdoor hebben zijn ouders recht op een maximale aftrek van 10 x €11,20 = €112,00 en niet voor het volledige bedrag van €145.

Klik hier om het bestand te downloaden. (pdf)

Tussenkomst Mutualiteiten
Heel wat mutualiteiten steunen jeugdkampen. We raden u aan om langs te gaan bij uw ziekenfonds en te vragen naar hun formules omtrent jeugdkampen.

Mogen wij vragen om met deze papieren tijdens de maanden september en oktober langs te komen, vraag daarbij naar de eenheidsleiding.

Mocht u nog vragen hebben kan u altijd terecht bij de eenheidsleiding.