Data & betalingsinfo

Betalingen

Lidgeld bedraagt 38 euro per kind.

Betalingen kunnen gebeuren op rekeningnummer:

BE71 9730 1630 9269

Met vermelding “NAAM+TAK+ welke SOORT betaling het is: bv: lidgeld, bivak, kamp, …”.