Bivak bevers & welpen

Ook dit jaar gaan we weer samen op bivak. Een heel weekend lang kan uw kleine spuit ravotten en spelen samen met ons en hun vriendjes! 
 
Wanneer?  Van vrijdag 19 april om 18u tot zondag 21 april om 15u.
                  We spreken af op de bivakplaats. Iedere ouder voert dus zelf hun bever en/of welp, carpoolen is wel toegestaan)
 
Waar?   De pannenhoeve – ‘t Vorgas 8691 Leisele, groenestraat 76 
 
Prijs?  50 euro per persoon (eten, huur van de gebouwen, aankoop materiaal,…) te betalen voor 29 maart 2019. (wie later betaalt, kan niet mee) op rekeningnummer BE71 9730 1630 9269 Met vermelding “BIVAK+NAAM+TAK”
Bij de bevers kunnen er maximaal 36 kindjes mee. Bij de welpen is er geen limiet.
 

 Wat neemt een bever/welp mee op bivak?

4 onderbroeken (een ongelukje is rap gebeurd)
 Pyjama en knuffelbeer
 2 lange broeken
 3 t-shirts
 2 warme pulls
 Slaapzak, kussen, kussensloop
 (regen)jas
 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, borstel,washandje,zeep,…)
 Handdoek
 4 paar kousen
 Stevige schoenen
 Laarzen
 Zaklamp
 Das
 Pantoffels
 Een paar strips of boeken (voor tijdens de siësta)
 Medicijnen en dosering (indien nodig, en aan de takleidster vermelden)
 Muts/sjaal/handschoenen
 SIS kaart + enkele klevertjes van de ziekenbond, af te geven aan de takleider als je toekomt.
Dit zijn de belangrijkste zaken die een bever/welp nodig heeft. We vragen nadrukkelijk om uw kind geen speelgoed, geld, snoep, gsm, ipad, gameboy,… mee te geven op bivak. Heeft uw kind dit toch mee, dan wordt het afgenomen door de leiding.
Als laatste willen we jullie, ouders, nog meedelen dat we zeer blij zijn dat u het vertrouwen aan ons schenkt om uw bever/welp mee te ‘geven’ op bivak. Wij zijn hierdoor vereerd en u kan er op rekenen dat wij ons uiterste best zullen doen om uw vertrouwen niet te schenden en uw kind een onvergetelijk weekend te bezorgen!
We hopen alvast op een talrijke opkomst! Vele groetjes van jullie leiding.